Binnen bij bedrijven, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

binnenbijbedrijven@outlook.com

06 5541 6817

Persoonsgegevens die wij verwerken

Binnen bij bedrijven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via binnenbijbedrijven@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Binnen bij bedrijven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Binnen bij bedrijven analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Binnen bij bedrijven volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen bij bedrijven neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Binnen bij bedrijven) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Binnen bij bedrijven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • als je een comment achterlaat op de website zal die voor een oneindige termijn, tezamen met de relevante metadata, opgeslagen blijven. Dit zodat we follow-up comments automatisch kunnen plaatsen.
 • maximaal 2 jaar voor alle andere bovengenoemde persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Binnen bij bedrijven deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Binnen bij bedrijven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Binnen bij bedrijven jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Als je comments plaatst worden die mogelijk gecheckt door een automatische spam detection service.

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Binnen bij bedrijven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Binnen bij bedrijven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Als je een comment achterlaat op onze website kan je ervoor kiezen om je gegevens op te slaan in cookies. Dit is voor jouw gemak zodat je die gegevens niet nogmaals hoeft in te vullen als je nog een comment wilt plaatsen. Deze cookies blijven een jaar lang staan.

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan deze website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van je bezoek aan deze site en/of andere sites op internet. Je kunt je afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen (https://www.google.com/settings/ads) te bezoeken. Je kan je ook voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers afmelden door aboutads.info (http://www.aboutads.info/choices/) te bezoeken.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Comments

Als gebruikers comments achterlaten op de website zullen we de data verwerken die in het comments formulier opgenomen is, zowel als je IP-addres en browser user agent string om spam detectie mogelijk te maken. Een geanonimiseerde string gemaakt van je emailaddres (een hash genoemd) wordt mogelijk aan de Gravatar service aangeboden om te zien of je dat gebruikt. De Gravatar service privacy policy staat hier: https://automattic.com/privacy/. Nadat je comment goedgekeurd is, wordt mogelijk je profielfoto zichtbaar bij je comment.

Media

Als je plaatjes upload naar de website, zorg dan dat je geen plaatjes upload met embedded location data (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen die dan downloaden en de locatiegegevens achterhalen.

Embedded content van andere websites

Delen van deze website bevatten mogelijk embedded content (bijv. videos, plaatjes, etc.). Embedded content van andere websites zal zich gedragen zoals het op die andere website ingesteld staat. Deze websites verzamelen mogelijk gegevens over je, gebruiken cookies, embedded additionele third-party tracking, en monitoren je interactie met die embedded content.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Binnen bij bedrijven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wij kunnen geen gegevens verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar binnenbijbedrijven@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Binnen bij bedrijven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Binnen bij bedrijven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk via binnenbijbedrijven@outlook.com.